Formularze dla odbiorcy indywidualnego

Indywidualny odbiorca ciepła to Odbiorca mieszkający w budynku wielorodzinnym i/lub korzystający z miniwęzłów mieszkaniowych (logoterm) posiadający zawartą umowę indywidualną sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłania  z jedną ze spółek obrotu Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

Polecenia zapłaty

Typ

Nazwa

Dokument pdf

Szczecińska Energetyka Cieplna

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC A

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC B

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC C

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC D

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC E

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC F

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC G

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC H

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC I

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC J

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC K

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC L

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC M

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC N

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC O

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC P

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC R

Pobierz plik

Cofnięcie zgody polecenia zapłaty

Typ

Nazwa

Dokument pdf

Szczecińska Energetyka Cieplna

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC A

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC B

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC C

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC D

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC E

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC F

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC G

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC H

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC I

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC J

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC K

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC L

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC M

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC N

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC O

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC P

Pobierz plik

Dokument pdf

SEC R

Pobierz plik

Wniosek o bonifikatę z tytułu zakłócenia lub przerwy w  dostawie ciepła

Typ

Nazwa

Dokument pdf

Wniosek o bonifikatę

Pobierz plik

Zmiana danych

Typ

Nazwa

Dokument pdf

Formularz: zmiana danych

Pobierz plik

Wypowiedzenie umowy

Typ

Nazwa

Dokument pdf

Formularz: wypowiedzenie umowy

Pobierz plik