Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 200, Dn 150, Dn 125, Dn 100, Dn 80, Dn 65, Dn 50 i Dn 40 wraz z przyłączami przy ul Niepodległości, Kaszubskiej, Bogurodzicy, Wojciecha, Więckowskiego w Szczecinie (Zadanie S24, S25) oraz przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 150, Dn 80 wraz z przyłączami przy ul. Korzeniowskiego (Zadanie S8)

Spółka

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

08.06.2018, 00:00

Dokumenty do pobrania:

Typ Nazwa Data pliku
pdf Ogłoszenie 18.04.2018 Pobierz
zip Dokumenty przetargowe ZIP 18.04.2018 Pobierz
zip Zadanie S8 ZIP 18.04.2018 Pobierz
zip Zadanie S24 ZIP 18.04.2018 Pobierz
zip Zadanie S25 ZIP 18.04.2018 Pobierz
pdf Sprostowanie II 2018 25.04.2018 Pobierz
pdf Pismo modyfikacja S8 S24 S25 25.04.2018 Pobierz
pdf Jeden tekst SIWZ z modyfikacją 25.04.2018 Pobierz
pdf Sprostowanie III 2018 23.05.2018 Pobierz
pdf Pismo modyfikacja dokumentów 23.05.2018 Pobierz
zip Dokumentacja przetargowa po modyfikacji ZIP 23.05.2018 Pobierz
pdf Pismo modyfikacja IV 31.05.2018 Pobierz
pdf Sprostowanie do ogłoszenia IV 31.05.2018 Pobierz
zip Dokumentacja przetargowa po modyfikacji IV 31.05.2018 Pobierz
pdf Unieważnienie postępowania 13.06.2018 Pobierz
pdf Ogłoszenie o udzielenie zamówienia 11.07.2018 Pobierz
Menu