Rozdział węzła grupowego przy ul. Ku Słońcu 125a w Szczecinie

Spółka

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

18.06.2021, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ Nazwa Data pliku
zip Ku_Słońcu_125_sieć_ciepłownicza_projekt_pierwotny.zip 04.05.2021 Pobierz
zip Ku_Słońcu_125_przebudowywana sieć ciepłownicza-aneks numer 1.zip 04.05.2021 Pobierz
zip Ku_Słońcu_125_węzeł_skrzydło lewe.zip 04.05.2021 Pobierz
zip Ku_Słońcu_125_węzeł_kaplica_główna.zip 04.05.2021 Pobierz
zip Ku_Słońcu_125_węzeł_skrzydło_prawe.zip 04.05.2021 Pobierz
pdf STWiORB_W7_Ku_Słońcu_125a.pdf 04.05.2021 Pobierz
pdf SWZ_Pakiet_P7_W7.pdf 04.05.2021 Pobierz
pdf Załącznik_nr_8_do_SWZ_-_wzór_umowy.pdf 04.05.2021 Pobierz
pdf Załącznik_nr_9_do_SWZ-_wzór_umowy_o_powierzeniu_przetwarzania_danych_osobowych.pdf 04.05.2021 Pobierz
pdf Załączniki_1,2_i_4-7_do_SWZ_W7.pdf 04.05.2021 Pobierz
pdf Ogłoszenie_o_zamówienie_sektorowe_2021-OJS086-223506-pl.pdf 04.05.2021 Pobierz
zip Załącznik_nr_3_do_SWZ_-_JEDZ.zip 04.05.2021 Pobierz
pdf Sprostowanie_do_ogłoszenia_2021-OJS092-239697-pl.pdf 12.05.2021 Pobierz
pdf Pismo_-_odpowiedzi_na_pytania_i_modyfikacja_zapisów_część_I-12-05-2021.pdf 12.05.2021 Pobierz
pdf Jedn_tekst_SWZ_W7_12-05-2021.pdf 12.05.2021 Pobierz
zip Załączniki 1-5 do dokumentacji technicznej 12.05.2021 Pobierz
zip Załączniki 6-12 do dokumentacji technicznej 12.05.2021 Pobierz
pdf Odpowiedzi na pytania cześć II 18.05.2021 Pobierz
pdf Jedn_tekst_SWZ_W7_po_zmianach_z_dnia_21-05-2021 21.05.2021 Pobierz
zip Załącznik_nr_3_-_JEDZ_po_zmianach.zip 21.05.2021 Pobierz
zip Załącznik_nr_3_-_JEDZ_po_zmianach.zip.zip [xades] 21.05.2021 Pobierz
pdf Sprostowanie ogłoszenia 25.05.2021 Pobierz
pdf Odpowiedzi na pytania cześć III 28.05.2021 Pobierz
pdf Modyfikacja zapisów dokumentacji przetargowe 31.05.2021 Pobierz
pdf Sprostowanie ogłoszenia 31.05.2021 Pobierz
pdf Jedn. tekst załącznik nr 8-wzór umowy po zmianach 31-05-2021 31.05.2021 Pobierz
pdf Jedn. tekst SWZ po zmianach 31-05-2021.pdf 31.05.2021 Pobierz
zip Jedn._tekst_SWZ_po_zmianach_31-05-2021.zip 31.05.2021 Pobierz
zip Załącznik nr 3 - JEDZ po zmianach [xades] 31.05.2021 Pobierz
pdf Załącznik nr 2. po zmianach - formularz cenowy 31.05.2021 Pobierz
pdf Odpowiedzi na pytania - część IV 01.06.2021 Pobierz
pdf Odpowiedzi na pytania - część V 02.06.2021 Pobierz
doc Załącznik nr 3 Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ_02.06.21 02.06.2021 Pobierz
pdf Odpowiedzi na pytania - część VI 11.06.2021 Pobierz
pdf Zawiadomienie o zamiarze dokonania przesunięcia terminu składania ofert i modyfikacji zapisów SWZ 11.06.2021 Pobierz
pdf Jedn. tekst po zmianach 14.06.2021 14.06.2021 Pobierz
pdf Jedn. tekst Załącznik nr 2 - Formularz cenowy_po zmianach_14-06-2021 14.06.2021 Pobierz
pdf Jedn. tekst Załącznik nr 8- wzór umowy_ po zmianach_14-06-2021 14.06.2021 Pobierz
zip Jedn. tekst Załącznik nr 3 - JEDZ_po zmianach 14-06-2021.zip.xades.zip 14.06.2021 Pobierz
zip Sprostowanie ogłoszenia_10_06_2021 14.06.2021 Pobierz
pdf Modyfikacja zapisów w dokumentacji przetargowej -14-06-2021 14.06.2021 Pobierz
zip Jedn. tekst Załącznik nr 3 - JEDZ_po zmianach 14-06-2021 14.06.2021 Pobierz
docx Jedn. tekst Załącznik nr 2 - Formularz cenowy_po zmianach_14-06-2021 14.06.2021 Pobierz
pdf Opublikowane sprostowanie ogłoszenia_15.06.2021 15.06.2021 Pobierz
pdf Środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia_ 18.06.2021 Pobierz
pdf Informacja z otwarcia ofert_18.06.2021 18.06.2021 Pobierz
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i rozstrzygnięciu postępowania 02.08.2021 Pobierz
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08.09.2021 Pobierz
Menu