Dostawa i zabudowa wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych współpracujących z istniejącymi układami technologicznymi w Ciepłowni w Barlinku i Myśliborzu

Spółka:

SEC Energia

Termin składania ofert mija:

19.11.2021, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie

06.10.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

06.10.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna

06.10.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 2 do SWZ

06.10.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 8a – wzór umowy dla zadania

06.10.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 8b – wzór umowy dla zadania 2

06.10.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 9 – Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

06.10.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania cz.1

12.10.2021

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Załącznik nr 8a - wzór umowy

12.10.2021

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Załącznik nr 8b- wzór umowy dla zadania nr 2

12.10.2021

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Załącznik nr 9 - wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych

12.10.2021

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Załączniki nr 1, 1a oraz od 3 do 7 do SWZ - SEC Energia Barlinek i Myślibórz

12.10.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia

13.10.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumenty techniczne cz. 2 [zip]

28.10.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania cz. 2

28.10.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania cz. 3

03.11.2021

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Jednolity tekst_Załączniki nr 1 i 1a oraz od 3 do 7 do SWZ - SEC Energia Barlinek i Myślibórz

03.11.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst_PFU Barlinek 2021_10_25

03.11.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst_PFU Myślibórz 2021_10_25

03.11.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst_SWZ z Załącznikami 1 i 1a oraz od 3 do 7 - SEC Energia Barlinek Myślibórz_po zmianach_2.11.2021 r.docx

03.11.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst_Załącznik nr 8a - Wzór umowy dla Zadania 1 Barlinek_po zmianach_2.11.2021

03.11.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst_Załącznik nr 8b - Wzór umowy dla Zadania 2 Myślibórz_po zmianach_2.11.2021

03.11.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia_2021-OJS213-563261-pl_03_11_2021

03.11.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 11 do SWZ SEC Energia - Barlinek i Myślibórz.docx

03.11.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst_SWZ z Załącznikami 1 i 1a oraz od 3 do 7 - SEC Energia Barlinek Myślibórz_po zmianach_10.11.2021 r

10.11.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst_Załącznik nr 8a - Wzór umowy dla Zadania 1 Barlinek_po zmianach_10.11.2021

10.11.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst_Załącznik nr 8b - Wzór umowy dla Zadania 2 Myślibórz_po zmianach_10.11.2021

10.11.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja część IV_10_11_2021

10.11.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Schemat w odp. na pyt. 64 kogeneracja - Barlinek miejsce dla rozdzielni SN

10.11.2021

Pobierz plik

Plik graficzny

Schemat w odp. na pyt. 63 kogeneracja - Barlinek miejsce włączenia

10.11.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia_19_11_2021

19.11.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Informacja z otwarcia ofert

19.11.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

17.12.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Wyjaśnienie do unieważnionego postepowania

20.12.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

26.01.2022

Pobierz plik