Dostawa i zabudowa wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych współpracujących z istniejącymi układami technologicznymi w Ciepłowni w Barlinku i Myśliborzu

Spółka:

SEC Energia

Termin składania ofert mija:

05.11.2021, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie

06.10.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

06.10.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna

06.10.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 2 do SWZ

06.10.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 8a – wzór umowy dla zadania

06.10.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 8b – wzór umowy dla zadania 2

06.10.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 9 – Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

06.10.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania cz.1

12.10.2021

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Załącznik nr 8a - wzór umowy

12.10.2021

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Załącznik nr 8b- wzór umowy dla zadania nr 2

12.10.2021

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Załącznik nr 9 - wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych

12.10.2021

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Załączniki nr 1, 1a oraz od 3 do 7 do SWZ - SEC Energia Barlinek i Myślibórz

12.10.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia

13.10.2021

Pobierz plik